Psi nejsou celým našim životem, ale díky nim je náš život úplný. "Roger Caras"